Nuance VocalPassword

Nuance VocalPassword

Nuance VocalPassword weryfikuje mówcę podczas interakcji z aplikacją głosową, taką jak IVR lub aplikacja mobilna.
Nuance VocalPassword weryfikuje mówcę podczas interakcji z aplikacją głosową, taką jak IVR lub aplikacja mobilna.
nuance-vocalpassword

Alternatywy dla Nuance VocalPassword'a dla wszystkich platform z dowolną licencją