tsocks

tsocks

Rolą tsocks jest umożliwienie aplikacjom nieobsługującym SOCKS (np. telnet, ssh, ftp itp.) używanie proxy SOCKS bez żadnych modyfikacji.
Rolą tsocks jest umożliwienie aplikacjom nieobsługującym SOCKS (np. telnet, ssh, ftp itp.) używanie proxy SOCKS bez żadnych modyfikacji.Odbywa się to poprzez przechwytywanie wywołań aplikacji w celu ustanowienia połączeń sieciowych i negocjowanie ich za pośrednictwem serwera SOCKS, jeśli to konieczne.
tsocks

Stronie internetowej:

Alternatywy dla tsocks'a dla wszystkich platform z dowolną licencją

Proxychains

Proxychains

Informacje o narzędziu proxy: * To proxy.* Najnowsza wersja: 3.1 * Dedykowany system operacyjny: Linux i inne Unices.